Mitt namn: Kristina Fincken Lethin

Ålder: 50

Familj: maken Mario, dottern Elvira och två vuxna bonusbarn

KONTAKT
Mobil
0793 47 39 55
Mail
kristinalethin@hotmail.com

Yrkesbakgrund: prästvigd för Svenska kyrkan i Stockholms stift 2004, arbetade under flertalet av mina år som församlingspräst på Värmdö och även i en franskspråkig kyrka i Lyon. Som präst arbetar jag fortfarande på förfrågan efter samråd med kyrkoherden i den församling där jag blir tillfrågad. De senaste åren har jag haft många uppdrag i Saltsjöbadens församling, men även i Gustavsberg, Ingarö, Nacka, Värmdö, Djurö och Skarpnäcks församlingar.

Företaget: 2017 startade jag efter utbildning på Axelssons mitt företag med inriktning på verksamhet för både kropp och själ med bland annat massage, zonterapi (akupressur på fötterna) och livsutvecklande samtal.

Trädgården: Mitt kunnande inom trädgårdsområdet har jag tillägnat mig helt genom att pröva och åter pröva mig fram, läsa allt jag kommit över och som fångat mitt intresse i ämnet och framför allt bejakat min nyfikenhet och lust att lära mig något helt nytt i denna fas av livet.

Välkommen för samtal, kur & trädgårdsinspiration!

/Kristina

Trädgårdsbröllop, Beatedal augusti 2022